Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «O» – 571
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB O- OC OD OF OH OX OK OL OM ON OP OR OS OT OV OY OZ
 

O₁

azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi.
подробнее

O₂

üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir.
подробнее

O₃

iş. əvəz. 1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olmayan, yaxud uzaq olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (bu müqabili).
подробнее

O₄

nida. Heyrət, təəccüb bildirir (bəzən təkrar edilərək işlədilir). O! Bu kimdir? O! Bu heç olmadı.

OBA

is. 1. Bir neçə evdən ibarət kiçik yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd.
подробнее

OBABAŞI

is. köhn. Obaya başçılıq edən adam, oba ağsaqqalı.

OBAŞDAN

zərf 1. Alaqaranlıq, səhər tezdən, hava açılmamış.
подробнее

OBAŞDANLIQ

is. Oruc tutan müsəlmanların obaşdanda yedikləri yemək.
подробнее

OBELİ́SK

[yun. obelisikos, hərfi mənası – kiçik şiş] Yuxarıya doğru getdikcə nazikləşən, yonulmuş daş sütundan ibarət abidə.
подробнее

OBERTÓN

[alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton.
подробнее

ÓBLAST

is. [rus.] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu.

OBLİQÁSİYA

is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü.

OBLOMOVÇULUQ

is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı.

ÓBRAZ

is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət.

OBRAZLI

sif. [rus. obraz sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s.
подробнее

OBRAZLILIQ

is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s.
подробнее

OBSTRÚKSİYA

[lat. obstructio – maneçilik] Səs-küy salmaq, məsələyə aid olmayan uzun-uzadı çıxışlar etmək və b.
подробнее

OBSTRUKSİONİ́ST

[lat.] Obstruksiya iştirakçısı və ya tərəfdarı.

OBSTRUKSİONİ́ZM

[lat.] Obstruksiyalar yolu ilə siyasi mübarizə üsulu.

O-BU

is. Hər kəs, adamlar. Ondan-bundan soruşmaq.
подробнее