Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «O» – 571
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB O- OC OD OF OH OX OK OL OM ON OP OR OS OT OV OY OZ
 

OCAQLIQ

bax ocaq 4-cü mənada.

OCIĞAZ

əvəz. “O”dan oxş. Ocığaza yazığım gəldi. Ocığaz bərk xəstədir.

ÓÇERK

is. [rus.] 1. Müəllifin bilavasitə gördüyü, şahidi olduğu real faktlardan, hadisələrdən, adamlardan bəhs olunan kiçik ədəbi əsər.
подробнее

OÇERKÇİ

is. Oçerk yazan jurnalist və ya yazıçı; oçerkist.

OÇERKİST

[rus.] b a x oçerkçi.

OD

is. 1. Yanan bir şeydən çıxan qazlar; atəş.
подробнее

ODA₁

otaq. Zeynal geniş bir şüşəbəndi keçib yemək odasına girdi.
подробнее

ODA₂

is. [yun.] ədəb. Lirik şeir və musiqi janrı.

ODABAŞI

is. köhn. Keçmişdə mehmanxanalarda, karvansaralarda və s.
подробнее

ODADAVAMLI

sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirən. Odadavamlı gil. Odadavamlı kərpic.

ODADAVAMLILIQ

is. xüs. Odadavamlı şeyin xassə və keyfiyyəti. Gilin odadavamlılığı.

ODADAVAMSIZ

sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirməyən. Odadavamsız kərpic.

ODADAVAMSIZLIQ

is. xüs. Oda davamı olmayan şeyin xassə və keyfiyyəti.

OD-ALOV

1. top. Alovla yanan od. Qaranlıqda od-alov görünür.
подробнее

ODEKOLÓN

[fr. eau de Cologne – Köln şəhərinin suyu] Kosmetik maddə kimi işlədilən ətirli, spirtli məhlul.
подробнее

ODEKOLONLU

sif. Odekolon vurulmuş, odekolon səpilmiş. Odekolonlu yaylıq.

ODLAQ

is. Od düşüb alışan, yanan yer, habelə oradan qalxan alov.
подробнее

ODLAMA

“Odlamaq”dan f.is.

ODLAMAQ

f. 1. Od vurub yandırmaq, yanğın törətmək.
подробнее

ODLANDIRILMA

“Odlandırılmaq”dan f.is.