Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «OB» – 21
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB O- OC OD OF OH OX OK OL OM ON OP OR OS OT OV OY OZ
 

OBA

is. 1. Bir neçə evdən ibarət kiçik yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd.
подробнее

OBABAŞI

is. köhn. Obaya başçılıq edən adam, oba ağsaqqalı.

OBAŞDAN

zərf 1. Alaqaranlıq, səhər tezdən, hava açılmamış.
подробнее

OBAŞDANLIQ

is. Oruc tutan müsəlmanların obaşdanda yedikləri yemək.
подробнее

OBELİ́SK

[yun. obelisikos, hərfi mənası – kiçik şiş] Yuxarıya doğru getdikcə nazikləşən, yonulmuş daş sütundan ibarət abidə.
подробнее

OBERTÓN

[alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton.
подробнее

ÓBLAST

is. [rus.] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu.

OBLİQÁSİYA

is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü.

OBLOMOVÇULUQ

is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı.

ÓBRAZ

is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət.

OBRAZLI

sif. [rus. obraz sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s.
подробнее

OBRAZLILIQ

is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s.
подробнее

OBSTRÚKSİYA

[lat. obstructio – maneçilik] Səs-küy salmaq, məsələyə aid olmayan uzun-uzadı çıxışlar etmək və b.
подробнее

OBSTRUKSİONİ́ST

[lat.] Obstruksiya iştirakçısı və ya tərəfdarı.

OBSTRUKSİONİ́ZM

[lat.] Obstruksiyalar yolu ilə siyasi mübarizə üsulu.

OBYÉKT

[lat. objectum – şey] 1. fəls. Bizdən kənarda və şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcud olan xarici aləm, maddi varlıq.
подробнее

OBYEKTİ́V₁

sif. [lat. objectivus – şeyə aid olan] 1.
подробнее

OBYEKTİ́V₂

[lat.] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi.
подробнее

OBYEKTİVCƏSİNƏ

zərf Qərəzsizcəsinə, bitərəfcəsinə. Obyektivcəsinə təhqiqat aparmaq.

OBYEKTİVİ́ZM

[lat.] 1. B a x obyektivlik 2-ci mənada. 2.
подробнее