Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «ON» – 42
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB O- OC OD OF OH OX OK OL OM ON OP OR OS OT OV OY OZ
 

ON

say. 1. Doqquzdan sonra gələn ədəd – 10. 2.
подробнее

ONALTILIQ

is. ədəb. Hər misrası on altı hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONATILAN, ONAÇILAN

is. dan. Xəzinəsi on patron tutan tüfəng və ya tapança.
подробнее

ONAYLIQ

sif. 1. On ay üçün düzəldilmiş, on aylıq müddət nəzərdə tutulmuş, yaxud on ay ərzində olmuş.
подробнее

ONBAŞI

is. 1. Fəhlə qrupuna başçılıq edən adam. 2.
подробнее

ONBAŞILIQ

is. Onbaşı rütbəsi, vəzifəsi.

ONBEŞLİK

is. 1. ədəb. Hər misrası on beş hecadan ibarət olan şeir.
подробнее

ONBİRİLLİK

is. Təhsil müddəti on bir il davam edən, on bir il sürən məktəb.
подробнее

ONBİRLİK

is. ədəb. Hər misrası on bir hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONBUCAQ(LI)

1. is. On bucağı olan həndəsi cisim, onkünclü cisim.
подробнее

ONCA

sif. Ancaq on, yalnız on. Onca qəpik pulum qalıb.
подробнее

ONDA

zərf 1. İndi yox, o zaman, o vaxt. Gələrəm, onda danışarıq.
подробнее

ONDÖRDLÜK

is. ədəb. Hər misrası on dörd hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONGİRVƏNKƏLİK

sif. köhn. On girvənkə ağırlığında olan. Ongirvənkəlik daş.
подробнее

ONGÜNLÜK

1. sif. On gün sürən, on gün davam edən, yaxud on gün vaxt tələb edən.
подробнее

ONİKİBARMAQ

onikibarmaq bağırsaq anat. – nazik bağırsağın mədədən başlanan hissəsi (köndələninə on iki barmaq uzunluğunda olduğundan belə adlandırılmışdır).

ONİKİLİK

is. ədəb. Hər misrası on iki hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.

ONİLLİK

sif. 1. On il sürən, on il müddətli, on il davam edən.
подробнее

ONKOLÓGİYA

[yun. onkos – kütlə, şiş və logos – elm] Tibbin, şişlərin əmələgəlmə səbəbini, inkişafını, klinik gedişini, müalicə və profilaktikasını öyrənməklə məşğul olan sahəsi.

ONKOLOJİ ́

sif. [yun.] Onkologiyaya aid olan, onkologiya ilə əlaqədar olan. Onkoloji tədqiqat. Onkoloji institut.