Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «PO» – 83
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
PA PE PI PL PN PO PR PU PY
 

POÇT(A)

[pol. poczta, əsli ital.] 1. Adresatlara pul, məktub və s.
подробнее

POÇTALYÓN

[ital. postiglione] Poçtla gələn məktubları, dövri mətbuatı və s.
подробнее

POÇTALYONLUQ

is. Poçtalyonun işi, vəzifəsi.

POÇTÁMT

[alm.] Şəhərin baş poçtu, baş poçtxanası. Bakı poçtamtı.

POÇTÇU

is. 1. Poçt işçisi, poçt xidmətçisi. Səhər tezdən Yəhya Kamal məktubu poçtçu Aslana verdi. Mir Cəlal. 2. dan. Poçtalyon.

POÇTXANA

[ital. poczta və fars. ...xanə] Poçt idarəsinin yerləşdiyi bina; poçt.

PODÁQRA

[yun. podagra] Orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gələn və bədənin müxtəlif hissələrində duz yığılmasından ibarət olan oynaq və toxuma xəstəliyi.

PODAQRALI

sif. Podaqra xəstəliyi olan (adam).

PÓDİUM

is. [lat.] 1. Qədim Romada sirkdə hörmətli tamaşaçıların oturması üçün hündür yerlər.
подробнее

PODNÓS

[rus.] İçinə qab-qacaq qoymaq, süfrəyə xörək gətirmək və s.
подробнее

PODPOLKÓVNİK

[rus.] Mayor rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və habelə belə rütbəsi olan şəxs.
подробнее

PODPOLKOVNİKLİK

is. Podpolkovnik rütbəsində olma.

PODRÁT

[rus. podrəd] Müəyyən haqq müqabilində bir işi görməkdən ibarət öhdəlik və bu öhdəlik üzrə görülən iş.
подробнее

PODRATÇI

is. Podrat üzrə işləyən adam və ya təşkilat.
подробнее

PODRATÇILIQ

is. Podratçının işi, podrat işi. Podratçılıq və mədən işlərinə bələd olmayan Qulu başını itirmişdir. A.Şaiq.

PODVÁL

is. [rus.] Qəzet səhifəsinin ayrıca məqalə çap olunmuş aşağı hissəsi; habelə qəzet səhifəsinin aşağı hissəsində dərc olunmuş məqalənin özü.

POEMA

[yun.] 1. Mənzum hekayə janrı. Nizaminin poemaları.
подробнее

POETİK

sif. [yun.] 1. Poeziya ilə bağlı olan, poeziya ilə əlaqədar olan; bədii.
подробнее

POETİKA

[yun.] 1. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, poetik yaradıcılıq haqqında elm.
подробнее

POETİKLİK

is. Şairanəlik, gözəllik, bədiilik, şeriyyət. Poetik əfsanələr.