Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Q» – 3959
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
QA QE QI QL QN QO QR QU QV
 

Q

Azərbaycan əlifbasının on yeddinci hərfi. bax qe.

QA

təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir.

QAAN

is. tar. Türk, monqol və tatar xanları üçün “hökmdarlar hökmdarı” mənasında işlədilən ünvan; xaqan.

QAB

is. 1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı.
подробнее

QABA

sif. 1. Kobud, sərt, cod. Qaba yun. Qaba parça.
подробнее

QABAĞARDAN

is. dan. Qalayçı.

QABAQ₁

is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu.
подробнее

QABAQ₂

1. zərf Əvvəl, irəli. Üç gün bundan qabaq gəlmişəm.
подробнее

QABAQCA

zərf Əvvəlcə, əvvəldən, irəlicə, irəlidən.
подробнее

QABAQCADAN

zərf Qabaqdan, əvvəldən, irəlicədən. Qabaqcadan şərtləşmək.
подробнее

QABAQCIL

sif. 1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal.
подробнее

QABAQCILLIQ

is. Hər hansı bir işdə qabaqcıl olma, ön sırada olma; birincilik, təşəbbüsçülük.
подробнее

QABAQDA

zərf 1. İrəlidə, qabaq tərəfdə. Qabaqda oturmaq.
подробнее

QABAQDAKI

sif. Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan.
подробнее

QABAQDAN

zərf 1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan.
подробнее

QABAQGÖRƏN

sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər.
подробнее

QABAQGÖRƏNLİK

is. Qabağı görmə, gələcəyi görmə; açıqfikirlilik, bəsirət.

QABAQKI

sif. Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan.
подробнее

QABAQ-QARŞI

zərf Qabaq-qabağa, qarşıqarşıya, üz-üzə. Sadıq xanla Məmməd bəyin gözlərinə yuxu getmirdi: qabaq-qarşı oturub sabahın dərdinə qalmışdılar.
подробнее

QABAQ-QƏNŞƏR

is. Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer.
подробнее