Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «S» – 3001
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 

S

Azərbaycan əlifbasının iyirmi beşinci hərfi. B a x se.

SAAM(LAR)

is. Kola yarımadasında, habelə Norveçin, Finlandiyanın və İsveçin şimalında yaşayan uqrofin dil qrupuna daxil olan xalq.

SAAT

is. [ər.] 1. Gecə-gündüzün iyirmi dörddə birini təşkil edən və 60 dəqiqədən ibarət olan vaxt ölçüsü vahidi.
подробнее

SAATBASAAT

zərf Vaxt keçdikcə, saatdan- saata, durmadan artaraq.
подробнее

SAATQABI

is. köhn. Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmış kisəcik.
подробнее

SAATLARCA

bax saatlarla. Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi.
подробнее

SAATLARLA

zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi.
подробнее

SAATLIQ

saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir.
подробнее

SAATSAZ

is. [ər. saət və fars. ...saz] Saat təmir edən usta.
подробнее

SAATSAZLIQ

is. Saatsazın sənəti, peşəsi. [Zeynal:] Mən də ki saatsazlığımla səndən çox qazanmıram. Ə.Haqverdiyev.

SABAH

is. [ər.] 1. Günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sübh.
подробнее

SABAH-BİRİGÜN

zərf Yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə, yaxınlarda.

SABAHDAN

zərf 1. Sabah başlanan kimi, günün başlanğıcından, günün ilk saatlarından; səhərdən.
подробнее

SABAHGÜLÜ

is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi.

SABAHKI

1. zərf Ertəsi günü, sabahısı. Sabahkı günü bir kəllə qənd alıb məni bağışladı və günahımdan keçdi.
подробнее

SABAHLIQ

is. və sif. 1. Sabah görüləcək, sabah olacaq.
подробнее

SABAH-SABAH

zərf Səhər tezdən, sübh ertədən, gün təzəcə başlayanda.
подробнее

SABİQ

sif. [ər.] Əvvəldə olmuş, keçmişdə olmuş; keçmiş, köhnə, əvvəlki.
подробнее

SABİQƏN

zərf [ər.] köhn. Bundan əvvəl, keçmiş, qabaq.
подробнее

SABİT

sif. [ər.] 1. Hərəkət etməyən, hərəkətsiz, daim bir qərarda duran (qalan), dəyiş- məyən, tərpənməz; daimi.
подробнее