Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «TÖ» – 57
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TF TI TO TR TU
 

TÖHFƏ

is. [ər.] Hədiyyə, bəxşiş, ərməğan, pay. [Məhəmməd:] Bizim eşqimizdən bir xatirətək; Bu kiçik töhfəni alasan gərək.
подробнее

TÖHMƏT

is. [ər.] Danlama, danlayış, məzəmmət, danlaq.
подробнее

TÖHMƏTEDİCİ

sif. Töhmətli, məzəmmətli; töhmətləndirici, məzəmmətedici, töhmət, məzəmmət ifadə edən.
подробнее

TÖHMƏTLƏNDİRMƏ

“Töhmətləndirmək” dən f.is.

TÖHMƏTLƏNDİRMƏK

f. Töhmət etmək, danlamaq, məzəmmət etmək, pisləmək.
подробнее

TÖHMƏTLİ

bax töhmətedici. [Dəlilərin] töhmətli sözləri Koroğluya dağdan ağır gəlirdi. “Koroğlu”.

TÖKDÜRMƏK

icb. Tökmə işi gördürmək; boşaltdırmaq, tökməyə məcbur etmək.
подробнее

TÖKMƏ

1. “Tökmək”dən f.is. 2. is. tex. Əridilib qəlibə tökülmüş metal məmulat.
подробнее

TÖKMƏBƏDƏN(Lİ)

sif. dan. Sağlam, möhkəm, sərrast bədənli.
подробнее

TÖKMƏÇİ

is. Tökmə işi mütəxəssisi (b a x tökmə 2-ci mənada).

TÖKMƏÇİLİK

is. Tökməçinin işi, sənəti, ixtisası.

TÖKMƏXANA

is. xüs. Tökmə üsulu ilə metal məmulat hazırlanan emalatxana, sex.

TÖKMƏK

f. 1. Mayeləri, narın və ya dənəvər halında olan şeyləri olduqları qabdan başqasına və ya başqa yerə boşaltmaq.
подробнее

TÖKMƏRƏK

sif. Kök, dolğun. Cavanların arasından çesuça kostyumla lak çəkmə geymiş, saçlı, tökmərək bir oğlan çıxıb irəli gəldi. Ə.Əbülhəsən.

TÖKÜB-TÖKÜŞDÜRMƏ

“Töküb-töküşdürmək” dən f.is.

TÖKÜB-TÖKÜŞDÜRMƏK

f. Nizamsız, qarışıq halda tökmək, şeyləri ora-bura necə gəldi atmaq. Evi töküb-töküşdürmək.

TÖKÜCÜ

bax tökməçi.

TÖKÜLMƏ

“Tökülmək”dən f.is. [Xəlil:] Bax, çay hazır, tökülməsi də gənc xanıma həvalə olunur. Çəmənzəminli.

TÖKÜLMƏK

f. 1. Axmaq, yuxarıdan aşağıya hərəkət etmək (mayelər haqqında).
подробнее

TÖKÜLÜŞMƏ

“Tökülüşmək”dən f.is.