Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «TÜ» – 93
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TF TI TO TR TU
 

TÜCCAR

is. [ər. “tacir” söz. cəmi] köhn. Tacirlər.
подробнее

TÜFEYLİ

is. [ər.] 1. biol. Başqa orqanizmin üzərində və ya içində yaşayıb onun hesabına qidalanan bitki; parazit.
подробнее

TÜFEYLİLİK

is. 1. biol. Bir orqanizmin o biri orqanizmdən qida mənbəyi kimi istifadə etməsi; parazitlik, parazitizm.
подробнее

TÜFƏNG

is. Uzun, ya qısa lüləli, əllə tutulub atılan odlu silah.
подробнее

TÜFƏNGLİ

sif. Tüfəngi olan, tüfənglə silahlanmış. Tüfəngli əsgər.
подробнее

TÜĞYAN

is. [ər.] Daşma, qabarma, qaynama, coşub-daşma.
подробнее

TÜHAF

sif. [ər.] 1. Qəribə, görünməmiş, anlaşılmaz.
подробнее

TÜK

is. 1. İnsan və heyvan dərisinin üstündə çıxan sapvari buynuz törəməsi.
подробнее

TÜKBAŞ

sif. Başına heç bir şey örtməmiş; başaçıq. Tükbaş qız.

TÜKCƏ

sif. və zərf Tük qədər, zərrə qədər, qətiyyən, əsla.
подробнее

TÜKCÜK

is. İncə, zərif, xırda tük. Yarpağın tükcüyü.

TÜKƏNDİRMƏ

“Tükəndirmək”dən f.is.

TÜKƏNDİRMƏK

f. Hamısını işlədib qurtarmaq, sərf edib qurtarmaq, axırına çıxmaq.
подробнее

TÜKƏNMƏ

“Tükənmək”dən f.is.

TÜKƏNMƏK

f. Qurtarmaq, bitmək, tamamilə işləyib qurtarmaq, daha qalmamaq.
подробнее

TÜKƏNMƏZ

sif. Tükənməyən, bitməyən, bitməz, qurtarmayan, qurtarmaz, çox, saysız-hesabsız.
подробнее

TÜKƏTMƏ

“Tükətmək”dən f.is.

TÜKƏTMƏK

f. Axıra çatdırmaq, bitirmək, sona çatdırmaq.
подробнее

TÜKLƏNMƏ

“Tüklənmək”dən f.is.

TÜKLƏNMƏK

f. 1. Üzünə tük çıxmaq, tük gəlmək, tük basmaq.
подробнее