Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Tİ» – 136
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TF TI TO TR TU
 

TİAMİN

is. B1 vitamini.

TİBB

is. [ər.] 1. Xəstəliklər, onların müalicəsi və qarşısını almaq haqqındakı elmlərin məcmusu.
подробнее

TİKANÇI

is. Keçmişdə: tikan qırıb satmaqla məşğul olan adam.
подробнее

TİKANLI

sif. 1. Tikanı olan (b a x tikan 1-ci mənada).
подробнее

TİKANLIQ

is. 1. Çoxlu tikan kolları bitmiş yer, tikan kolluğu.
подробнее

TİKANSIZ

sif. Tikanı olmayan. [Orxan:] Bəllidir ki, olmaz tikansız qönçə.
подробнее

TİKANYARPAQ(LI)

sif. Yarpaqları tikan kimi, itiuclu olan. Tikanyarpaqlı otlar.

TİKDİRMƏ₁

“Tikdirmək1”dən f.is.

TİKDİRMƏ₂

“Tikdirmək2”dən f.is.

TİKDİRMƏK₁

icb. Başqasına bina və s. tikmə işi gördürmək.
подробнее

TİKDİRMƏK₂

icb. Sifarişlə birinə paltar və s. tikmə işi gördürmək.
подробнее

TİKƏ

is. 1. Böyük bir şeydən sınmış, qopmuş, ayrılmış və ya kəsilmiş kiçik hissə, parça, qırıq.
подробнее

TİKƏ-PARÇA

bax tikə-tikə. _ Tikəparça eləmək – tikə-tikə eləmək, əzib tökmək.
подробнее

TİKƏ-TİKƏ

zərf Parça-parça, doğramdoğram, tikə-parça.
подробнее

TİKİLİ₁

is. Bina, tikinti; tikilmiş ev, bina və s.
подробнее

TİKİLİ₂

sif. Tikilmiş. Tikili paltar. Qoyun dərisindən tikili kürk.

TİKİLİŞ₁

is. Tikilmə, inşaat, tikinti; tikmə işi. Məktəbin tikilişi.
подробнее

TİKİLİŞ₂

is. Paltar və s. tikmə; tikmə işi, tikmə tərzi; tikim. Paltarın tikilişi.

TİKİLMƏK₁

“Tikmək1”dən məch. Boş yerlərdə indi çoxlu ev tikilmişdir.
подробнее

TİKİLMƏK₂

“Tikmək2”dən məch. Paltar yaxşı tikilmişdir.
подробнее