Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «TI» – 54
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TF TI TO TR TU
 

TIĞ

is. Böyük qalaq, yığın. Kərbəlayı Hatəmxan əlindəki kürəyi buğda tığına vurub, ağa dərvişə tərəf yeridi.
подробнее

TIĞLAMA

“Tığlamaq”dan f.is.

TIĞLAMAQ

dan. Tığ vurmaq, qalaqlamaq. Samanı tığlamaq. Buğdanı tığlamaq.

TIĞLANMIŞ

f.is. Tığ vurulmuş, qalaqlanmış. Budur ..
подробнее

TIX

is. 1. Ucu iti balıq sümüyü. Balığın ətini tıxından ayırmaq.
подробнее

TIXAC

is. 1. Şüşə və s. bu kimi boğazlı qabların ağzını və ya müxtəlif cihazların deşiklərini qapamaq üçün dairəvi mantar və ya başqa şey; probka.
подробнее

TIXACÇIXARDAN

is. Şüşənin tıxacını çıxarmaq üçün yivli oxu və dəstəsi olan alət; probkaaçan.
подробнее

TIXACLAMA

“Tıxaclamaq”dan f.is.

TIXACLAMAQ

f. Tıxac tıxamaq, şüşə və s.-nin ağzını tıxacla bağlamaq; probkalamaq.

TIXACLI

sif. Ağzı tıxacla bağlanmış, tıxacı olan; probkalı.
подробнее

TIXAMA

“Tıxamaq”dan f.is.

TIXAMAQ

f. 1. Güclə sığışdırmaq, yerləşdirmək; soxmaq, dürtmək.
подробнее

TIXANMA

“Tıxanmaq”dan f.is.

TIXANMAQ

1. məch. Nəfəs ala bilməmək, nəfəsi kəsilmək, nəfəsi tutulmaq.
подробнее

TIXILI

sif. Güclə basılmış, güclə yerləşdirilmiş. Yun tıxılı kisə.

TIXILMA

“Tıxılmaq”dan f.is.

TIXILMAQ

məch. Güclə yerləşdirilmək, soxulmaq, basılmaq, keçirilmək, soxuşdurulmaq. Paltarlar çamadana tıxıldı.

TIXIMA

“Tıxımaq”dan f.is.

TIXIMAQ

bax tıxamaq. Yorğan-döşəyi məfrəşə tıxımaq.

TIXIŞDIRMA

“Tıxışdırmaq”dan f.is.