Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «U» – 427
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 

U₁

Azərbaycan əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

U₂

nida. 1. Uğultu səsinə təqlid kimi işlənir (adətən uzadılaraq deyilir – u-u-u-u, u-u-u).
подробнее

UCA

sif. 1. Yüksək, hündür. Uca boy. Uca bina.
подробнее

UCABOY(LU), UCAQAMƏT(Lİ)

sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli.
подробнее

UCADAN

zərf 1. Bərkdən, yüksəkdən, zildən. Ucadan danışmaq.
подробнее

UCALAN

f.sif. Uzaqdan görünən, qalxan, yüksələn (uca bina, ağac və s.
подробнее

UCALANDIRMA

“Ucalandırmaq”dan f.is.

UCALANDIRMAQ

f. Ucaltmaq, yüksəltmək, uca etmək, qaldırmaq.
подробнее

UCALANMA

“Ucalanmaq”dan f.is.

UCALANMAQ

f. Ucalmaq, yüksəlmək, yüksəklərə qalxmaq, uca olmaq.
подробнее

UCALAŞMA

“Ucalaşmaq”dan f.is.

UCALAŞMAQ

f. Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq. Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir.

UCALDILMA

“Ucaldılmaq”dan f.is.

UCALDILMAQ

“Ucaltmaq”dan məch.

UCALIQ

is. 1. Yüksəklik, hündürlük. Dağın ucalığı.
подробнее

UCALMA

“Ucalmaq”dan f.is.

UCALMAQ

f. 1. Daha da yüksəlmək, qalxmaq, yuxarıya doğru artmaq.
подробнее

UCALTMA

“Ucaltmaq”dan f.is.

UCALTMAQ

f. 1. Yüksəltmək, daha uca etmək, qaldırmaq, getdikcə hündürlüyünü artırmaq (bina və s.
подробнее

UCAMƏRTƏBƏLİ

sif. 1. Uca, yüksək, hündür, çoxmərtəbəli.
подробнее