Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Y» – 2248
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
YA YE YI YO YU
 

Y

Azərbaycan əlifbasının otuz birinci hərfi. Bax ye

YA₁

bağl. Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır).
подробнее

YA₂

nida [ər.] Xitab bildirir. Ya qismət! Ya mədəd! – Qədək aldım yaxalıq; Gəldi düşdü bahalıq; Can üzüb, yar sevmişəm; Sən kömək ol, ya xalıq! (Bayatı).
подробнее

YABA

is. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsərrüfat aləti.
подробнее

YABACIQ

is. Balaca yaba.

YABALAMA

“Yabalamaq”dan f.is.

YABALAMAQ

f. 1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq. 2. Yaba ilə vurmaq.

YABALANMA

“Yabalanmaq”dan f.is.

YABALANMAQ

məch. Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq.

YABALAŞMA

“Yabalaşmaq”dan f.is.

YABALAŞMAQ

qarş. Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq.
подробнее

YABALATMA

“Yabalatmaq”dan f.is.

YABALATMAQ

icb. Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq.

YABALI

sif. Yabası olan, əlində yaba tutmuş. Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar. Ə.Vəliyev.

YABALIQ

is. Yabanın götürə bildiyi miqdar (adətən rəqəmlərlə). İki yabalıq ot.

YABAN

is. [fars.] Çöl, biyaban, insan yaşamayan yer.
подробнее

YABANÇI

sif. Özgə, yad. Yabançı adam. Yabançı ölkələr.
подробнее

YABANÇILIQ

is. Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı.

YABANI

sif. 1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi. Yabanı bitki.
подробнее

YABANILAŞMA

“Yabanılaşmaq”dan f.is.