A₁

Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

A первая буква азербайджанского алфавита подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

A 1 1. первая буква азербайджанского алфавита и гласный звук [a], обозначаемый этой буквой 2. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan