Значение слова DYAKONLUQ в толковом словаре азербайджанского языка.

is. [ rus. ] Dyakonun işi, peşəsi, məşğuliyyəti.
← DYAKON

[rus. дья´кон əsli yun.] Pravoslavlarda: ibadət zamanı keşişə kömək edən kilsə xadimi

E →

Azərbaycan əlifbasının altıncı hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı