Значение слова GAHGİRLİK в толковом словаре азербайджанского языка.

is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2).
← GAHGİRLİK₁

is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir.

GAHI →

bax gah1 Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir.