Значение слова GÜCLƏNDİRİCİ в толковом словаре азербайджанского языка.

sif. xüs.
1. Elektrik cərəyanının gərginliyini və ya gücünü artırmağa məxsus cihaz, qurğu (telefon, radio və s.-də).
2. Bir şeyin qüvvətini artırmaq, bir prosesin gedişini gücləndirmək üçün işlənən xüsusi maddə, preparat.
← GÜCLƏMƏK

bax gücənmək. At çarmıxdan azad olannan sora istədi bir gücləsin, gördü yox, üstündəki can bu canlardan deyil. (Nağıl).

GÜCLƏNDİRMƏ →

“Gücləndirmək”dən f.is.