ASAN

sif. Zəhmət tələb etməyən, zəhmətsiz yerinə yetirilə bilən, zəhmətsiz əldə edilə bilən, zəhmətsiz rəf edilə bilən; yüngül (çətin ziddi). Asan məsələ. Asan iş. Asan sənət. Asan yol. – Rəsmdir rənc çəkən karını asan eylər. S.Ə.Şirvani. [Qətibə:] İndiyə qədər sənin ifa etdiyin vəzifələr bundan asan vəzifələr idimi? M.S.Ordubadi. İki oğul qurban vermək asan məsələ deyil. M.Hüseyn.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ASAN 1. легкий, несложный, нетрудный; 2. несложно, легко; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ASAN I прил. 1. лёгкий, нетрудный. Asan iş лёгкая работа (лёгкое дело), asan qələbə лёгкая победа, asan oyun лёгкая игра, asan məsələ лёгкая задача 2. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan