ASFALTLI

sif.
1. Üzərinə asfalt çəkilmiş, asfalt döşənmiş, asfaltla örtülü. Asfaltlı yollar. Asfaltlı küçələr. – “L-1” maşınları çay üstündə uçan qaranquş kimi asfaltlı küçələrlə süzüb gedirdi. Mir Cəlal. Beş dəqiqə belə keçməmiş asfaltlı yoldan təzəcə abı rəngə boyanmış “L-1” maşını göründü. M.Hüseyn.
2. Tərkibində asfalt olan, asfalt qatılmış. Asfaltlı qatran. Asfaltlı qudron.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

ASFALTLI прил. 1. асфальтированный 2. асфальтовый. Asfaltlı süxurlar асфальтовые породы подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan