Значение слова LAĞBAZ в толковом словаре азербайджанского языка.

[fars.] b a x lağçı. LAĞBAZLIQbax lağçılıq. Nazxanım bərkdən gülərək eyni lağbazlıqla (z.) oğlanın ardınca qışqırdı. İ.Əfəndiyev.
← LAĞAN

is. məh. İtə xörək verilən qab.

LAĞCIL →

bax lağçı. Lağcıl adam.