LAĞÇILIQ

is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik.