MAARİFLƏNDİRİLMƏ

“Maarifləndirilmək” dən f.is.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

MAARİFLƏNDİRİLMƏ сущ. от глаг. maarifləndirilmək, просвещение подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan