ABBASİLƏR

is. tar. Bağdad xəlifələri sülaləsi (750-1258). Harunərrəşiddən sonra abbasilərin istiqlaliyyət bünövrəsinə rəxnə düşdü. A.Bakıxanov.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ABBASİLƏR аббасиды (династия в Ираке 750-1258 гг.) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABBASİLƏR сущ. истор. Аббасиды (династия в Ираке 750-1258 гг.) Abbasilər epoxası эпоха Аббасидов подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan