OBERTÓN

[alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton. Bu [titrəyən] səslər əsas səsi müşayiət edərək, ona nisbətən zil olacaqlar ki, bunlara da oberton deyilir. “İbtidai musiqi”.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

OBERTON I сущ. муз. обертон (дополнительный, более высокий тон, придающий основному особый оттенок, тембр), призвук. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan