OBRAZLI

sif. [rus. obraz sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s. haqqında). Obrazlı ifadə. Obrazlı (z.) danışmaq. – X.Rza real bədii təsvirə, obrazlı düşüncəyə, ifadə vasitələrinin təravətinə həmişə üstünlük verirdi. B.Nəbiyev.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

OBRAZLI прил. образный (яркий, красочный, живой). Obrazlı ifadə образное выражение, obrazlı nitq образная речь подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan