OBRAZLILIQ

is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s. haqqında). Nitqin obrazlılığı. – Milli və beynəlmiləl münasibətlər problemi .. dünya ədəbiyyatında öz mütərəqqiliyini, obrazlılığını, nadir əhatəliyini və məhsuldarlığını bir daha Vahabzadə yaradıcılığında tapır. Ç.Aytmatov.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

OBRAZLILIQ сущ. образность (свойство образного). Dilin obrazlılığı образность языка подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan