OBYEKTİVİ́ZM

[lat.]
1. B a x obyektivlik 2-ci mənada.
2. İctimai həyatdakı hadisələrə onları passiv surətdə qeyd etmək və beləliklə də onların zəruri olduğunu təsdiq etməyə və doğrultmağa aparıb çıxaran münasibət.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

OBYEKTİVİZM сущ. объективизм: 1. соответствие объективной действительности, отсутствие предвзятости в суждении о чём-л. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan