OBYEKTİVLİK

is.
1. Bir şeyin şüurdan asılı olmayaraq müstəqil bir obyekt kimi mövcud olması. Xarici aləmin obyektivliyi.
2. Qərəzsizlik; bir şeyə qiymət verərkən bitərəflik göstərmə. Mühakimənin obyektivliyi.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

OBYEKTİVLİK сущ. объективность: 1. реальное, независимое от сознания существование чего-л. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

OBYEKTİVLİK OBYEKTİVLİK – SUBYEKTİVLİK Hadisələri izah edərkən subyektivliyə yol vermək olmaz, onlara obyektivlik əsasında yanaşılmalıdır. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan