PÁFOS

[yun. pathos – ehtiras]
1. Ehtiraslı ruh yüksəkliyi; təmtəraq. Pafosla danışmaq. Yalançı pafos. – Direktor .. saçlarını əsdirərək, tragik aktyor pafosu ilə ağlamsındı. M.Hüseyn.
2. Hər hansı bir yüksək ideyanın doğurduğu şövq, ilham, vəcd, ruh yüksəkliyi, coşqunluq, ehtiras. Romantika Almazın enerjisində, yaradıcılıq pafosunda, onun cəsarət və fədakarlığında, onun nikbinliyində, gələcək gözəl həyata olan inam və ümidindədir. M.Arif.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

PAFOS сущ. пафос: 1. страстное воодушевление, подъём, выражающиеся в каких-л. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan