Значение слова SAATLARCA в толковом словаре азербайджанского языка.

bax saatlarla. Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi. Çəmənzəminli. [Musanın nəvəsi] saatlarca aynanın qabağında öz vücuduna tamaşa edirdi. Qantəmir.
← SAATQABI

is. köhn. Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmış kisəcik.

SAATLARLA →

zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi.