TƏHRİK

is. [ər.] Sözlə və ya başqa şirnikləndirici vasitələrlə birini bir iş görməyə vadar etmə, sövq etmə, meyilləndirmə, həvəsləndirmə. [Kitabpaylayan:] Sonra eşitdim ki, bir mollanın təhrikinə görə gəlib, məndən kitabları alıb, aparıb odluyublar. Ə.Haqverdiyev. _ Təhrik etmək – 1) bir iş görməyə həvəsləndirmək, sövq etmək. [M.F.Axundzadəni] yazıçılığa təhrik edən də bədii zövqündən daha artıq ictimai məfkurələri idi. C.Cabbarlı; 2) pis bir işə sövq etmək, həvəsləndirmək. Oğurluğa təhrik etmək. Cinayətə təhrik etmək.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

TƏHRİK поощрение, подстрекательство, инспирация подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

TƏHRİK сущ. 1. побуждение (понуждение кого-л. к какому-л. действию, поступку). подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

TƏHRİK həvəsləndirmə — rəğbətləndirmə — şövqləndirmə — şirnikləndirmə подробнее
TƏHRİK qızışdırma — fitləmə — salışdırma подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan