YEMİŞAN

is. Qırmızımtıl qara meyvəsi olan kol bitkisi və onun meyvəsi. Yemişan kolu. Yemişan tikanı. Meşələrdə dərməyə yemişan çoxdur. – Kənddən bir qədər uzaqlaşanda çəpərliklər, sonra yol boyu axan kəhriz sularının gizləndiyi böyürtkən, yemişan kolluqları gəlir. Mir Cəlal. Gülgəz cəld .. əlləri ilə üzünü tutub yaxınlıqdakı yemişan pöhrənliyinin dalına qaçdı. İ.Hüseynov.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

YEMİŞAN бот. I сущ. боярышник: 1. колючий кустарник сем. розовых. Tikanlı yemişan лес. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan