DADANAQ

bax dadamal. _Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq.