Фразеологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 6867, статей на «AR» – 88
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
A AB AC AD AH AX AL AM AN AR AS AT AV AY AZ
 

AR GƏLMƏK

utanmaq; ~ xəcalət çəkmək, özünə sığışdırmamaq.

ARA DÜZƏLTMƏK

barışdırmaq, yaxınlaşdırmaq, vasitəçilik etmək, mehribanlıq yaratmaq; ~ ara sazlamaq.

ARA QARIŞDI, MƏZHƏB İTDİ

qarışıqlıq düşmüş, xaos yaranmış vəziyyət, situasiya haqqında; ~ kimin əlinin kimin cibində olduğu b
подробнее

ARA QARIŞDIRMAQ

xaos, qarışıqlıq yaratmaq; ~ ara vurmaq, ara qatmaq, araya girmək, nifaq salmaq, çaxnaşma salmaq, lə
подробнее

ARA QARIŞMAQ

qarışıqlıq düşmək; ~ kimin əlinin kimin cibində olduğu bilinməmək,  bir-birinə dəymək (qarışmaq), qi
подробнее

ARA QATMAQ

bax: ara qarışdırmaq.

ARA QIZIŞDIRMAQ

vəziyyəti gərginləşdirmək.

ARA SAZLAMAQ

bax: ara düzəltmək.

ARA SÖZÜ

şayiə, yalan xəbər, uydurma.

ARA VERMƏK

dayanmaq, fasilə etmək.

ARA VURMAQ

münasibətləri korlamaq, kimləri isə küsdürmək, əlaqələrini kəsmək; ~ ara qarışdırmaq, araya girmək,
подробнее

ARA YERDƏ QALMAQ

sahibsiz, kimsəsiz, əlacsız qalmaq; ~ ortalıqda qalmaq.

ARABA İLƏ DOVŞAN TUTMAQ

1. Bir şeyi tədbirlə, hiylə və siyasətlə əldə etməyi bacarmaq.  2. Çox ləng işləmək, bir işi çox ağı
подробнее

ARABANI ATDAN QABAĞA KEÇİRMƏK

bir işi sistemsiz görmək, ardıcıllığı pozmaq, məntiqsiz hərəkət etmək.

ARABANIN BEŞİNCİ TƏKƏRİ

lazımsız, heç nəyə yaramayan artıq bir şey.

ARABANIN TƏKƏRİNƏ ÇOMAQ SOXMAQ

mane olmaq, əngəl yaratmaq; ~ qabağına kötük itələmək.

ARADA PƏRDƏ SAXLAMAQ (OLMAQ)

bax: pərdə saxlamaq.

ARADAN ÇIXARMAQ

xilas etmək, çətin vəziyyətdən qurtarmaq, qaçırmaq, özü ilə aparmaq; ~ dal qapıdan ötürmək.

ARADAN ÇIXMAQ

qaçmaq, qaçıb gizlənmək, əkilmək; təhlükədən qurtulmaq, xilas olmaq; ~ gözdən oğurlanmaq, canını qur
подробнее

ARADAN GÖTÜRMƏK

yox etmək, öldürmək, mane olan qüvvələri təmizləmək; ~ axırına çıxmaq, ortadan götürmək (qaldırmaq),
подробнее