Фразеологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 6867, статей на «C» – 195
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
CA CE CI CU
 

CADUYA SALMAQ

dinə və şəriətə zidd olan üsullarla guya qeybdən olan qüvvələrin (cinlərin və s.-nin) yardımı ilə mü
подробнее

CAN ALMAQ

məftun etmək (gözəl qadın haqqında).

CAN ATMAQ

bir şeyi əldə etməyə və ya bir işi gerçəkləşdirməyə çalışmaq, davamlı səy göstərmək, cəhd etmək, ist
подробнее

CAN BƏSLƏMƏK

özünə yaxşı baxmaq, yemək-içməyinə diqqət etmək, canına qulluq etmək.

CAN-CAN DEMƏK

çox mehribanlıq göstərmək, nəvaziş göstərmək, riqqət göstərmək.

CAN ÇƏKMƏK

bir işi çox könülsüz görmək, ərinmək, tənbəllik etmək; ölümqabağı əzab-əziyyət çəkmək.

CAN ÇÜRÜTMƏK

bax: canını çürütmək.

CAN DAMARI

bir şeyin özülünü, əsasını təşkil edən mühüm cəhət.

CAN DEYİB CAN EŞİTMƏK

bir-birini çox istəmək, yaxşı yola getmək, çox mehriban olmaq; ~ bir can deyib min can eşitmək.

CAN DƏRMANI

orqanizm üçün çox faydalı, xeyirli bir şey.

CAN GƏZDİRMƏK

zorla ayaq üstə durmaq, çox üzgün, taqətsiz olmaq.

CAN HAYINDA OLMAQ

öz problemləri ilə məşğul olmaq, başı öz dərd-sərinə qarışmaq.

CAN QALMAMAQ

tamam üzülmək, yorulmaq; ~ taqətdən düşmək.

CAN QOYMAQ

əzab-əziyyət, cəfa çəkmək, əlindən gələni əsirgəməmək; ~ dəridən-qabıqdan çıxmaq, ürəyini qoymaq, kü
подробнее

CAN QOYMAMAQ

çox incitmək, tamam əldən salmaq; ~ əziyyət vermək.

CAN ÜSTƏ OLMAQ

son dəqiqələrini yaşamaq; ~ can vermək, ölüm ayağında olmaq.

CAN VERMƏK

1. Son dəqiqələrini yaşamaq; ~ can üstə olmaq, ölüm ayağında olmaq.  2. Diriltmək, canlandırmaq; ~ c
подробнее

CAN YANDIRMAQ

1. Ürəkdən yanaşmaq, hədsiz qayğı göstərmək.  2. Can-dildən, ürəklə çalışmaq, səy göstərmək; ~ canın
подробнее

CANA DOYMAQ

usanmaq, bezmək, əzab çəkmək, yorulmaq; ~ təngə gəlmək, cana yığılmaq, canı boğazına yığılmaq (gəlmə
подробнее

CANA GƏLMƏK

1. Dirilmək, canlanmaq; ~ ruhu təzələnmək.  2. Bezmək, usanmaq; ~ təngə gəlmək, zinhara gəlmək, boğa
подробнее