Фразеологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 6867, статей на «P» – 79
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
PA PE PO PR PU
 

PADŞAHIN PİYADA GETDİYİ YER

ayaqyolu, tualet.

PAXILLIĞI TUTMAQ

paxıllıq etmək, qibtə etmək; ~ həsəd aparmaq.

PAXILLIĞINI ÇƏKMƏK

istəməmək, uğurlarından qıcıqlanmaq, haqqında pis sözlər danışmaq; ~ əl-ayağını yemək.

PAXIRI AÇILMAQ

mənfi xasiyyəti, nöqsanı üzə çıxmaq, aşkarlanmaq.

PAKETƏ OTURMAQ

1. Maaşdan əlavə pul almaq.  2. Aylıq maddi ödəniş müqabilində hansısa fəaliyyətindən əl çəkmək.

PALTARI BOĞÇALANMAQ

ölmək.

PAMBIQLA BAŞ KƏSMƏK

pisliyi açıq yox, hiyləgərliklə etmək, şirin dilini işə salaraq məkrli niyyətlərini həyata keçirmək.
подробнее

PAPAĞI GÜNƏ YANDIRMAQ

heç bir iş görməmək, veyillənmək, boş yerə gözləmək, vaxtı boş yerə sərf etmək.

PAPAĞIN BOŞ QALSIN!

hər hansı bir işi yarıtmayan, bacarıqsız adama deyilən qınayıcı ifadə.

PAPAĞINI FIRLADINCA

tez, sürətlə, qısa bir zamanda.

PAPAĞINI GÖYƏ ATMAQ

sevinmək; şükür etmək, bir şeyə razı olmaq.

PAPAĞINI QABAĞINA QOYUB FİKİRLƏŞMƏK

yaxşı-yaxşı düşünmək, hərtərəfli düşünmək, götür-qoy etmək.

PAPAĞINI QOLTUĞUNA VERMƏK

bax: xoruzunu qoltuğuna vermək.

PAPAĞINI YAN (ƏYRİ, ÇƏP) QOYMAQ

kefi kök olmaq, dünyanı vecinə almamaq, lovğalanmaq, forslanmaq; ~ kefi doxsan doqquz vurmaq.

PAPAĞINI YERƏ SOXMAQ

yarıtmamaq, biabır etmək, hörmətdən, nüfuzdan salmaq, rüsvay eləmək.

PAPAQ ALTINDA OĞLANLAR VAR

əvvəllər üzdə olmayan, lakin müəyyən bir situasiyada gözlənilmədən parlaq keyfiyyət nümayiş etdirən
подробнее

PAPAQ ELƏMƏK

çağırmaq, dəvət etmək, işarə ilə bildirmək.

PARTLAMAYA DÜŞMƏK

dan. çox yeməkdən halı pisləşmək, halı xarab olmaq.

PASI AÇILMAQ

bax: paxırı açılmaq.

PAYI İTƏ-QURDA QİSMƏT OLMAQ

nəsib olmamaq, başqasına qismət olmaq.