Слово A-DAN ZE-YƏ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

əvvəldən axıra, bütövlükdə əhatə etməklə; ~ alfadan omeqaya.

 
ABIR GÖZLƏMƏK →

Həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır-həya saxlamaq.