Слово ABIR GÖZLƏMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

Həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır-həya saxlamaq.

← A-DAN ZE-YƏ

əvvəldən axıra, bütövlükdə əhatə etməklə; ~ alfadan omeqaya.

ABIR-HƏYA SAXLAMAQ →

həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək.