Слово ABIR-HƏYA SAXLAMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək.

← ABIR GÖZLƏMƏK

Həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır-həya saxlamaq.

ABIR-HƏYANI İTİRMƏK →

həyasızlaşmaq, ar eləməmək, heç nədən utanıb-çəkinməmək; ~ pərdəni götürmək, arı-namusu yemək.