Слово ABIR-HƏYANI İTİRMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

həyasızlaşmaq, ar eləməmək, heç nədən utanıb-çəkinməmək; ~ pərdəni götürmək, arı-namusu yemək.

← ABIR-HƏYA SAXLAMAQ

həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək.

ABIR QOYMAMAQ →

1. Bərk danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abrını tökmək (aparmaq),