Слово ABIR QOYMAMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

1. Bərk danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abrını tökmək (aparmaq), abrını vermək (almaq), ağ yuyub qara sərmək, quru yuyub yaş sərmək.

2. Korlamaq, zay etmək; ~ sıradan çıxarmaq.

← ABIR-HƏYANI İTİRMƏK

həyasızlaşmaq, ar eləməmək, heç nədən utanıb-çəkinməmək; ~ pərdəni götürmək, arı-namusu yemək.

ABIRDAN DÜŞMƏK →

biabır olmaq, hörmətsiz olmaq, nüfuzuna xələl gəlmək.