Слово ABIRDAN DÜŞMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

biabır olmaq, hörmətsiz olmaq, nüfuzuna xələl gəlmək.

← ABIR QOYMAMAQ

1. Bərk danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abrını tökmək (aparmaq),

ABIRDAN SALMAQ →

rüsvay etmək, biabır etmək, aşağılamaq; ~ nüfuzdan salmaq, adamlıqdan salmaq, itin sözünü demək.