Слово ABIRDAN SALMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

rüsvay etmək, biabır etmək, aşağılamaq; ~ nüfuzdan salmaq, adamlıqdan salmaq, itin sözünü demək.

← ABIRDAN DÜŞMƏK

biabır olmaq, hörmətsiz olmaq, nüfuzuna xələl gəlmək.

ABRA DÜŞMƏK →

lazımi şəklə, sahmana, qaydaya düşmək.