ABRA DÜŞMƏK

lazımi şəklə, sahmana, qaydaya düşmək.