Слово ABRA DÜŞMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

lazımi şəklə, sahmana, qaydaya düşmək.

← ABIRDAN SALMAQ

rüsvay etmək, biabır etmək, aşağılamaq; ~ nüfuzdan salmaq, adamlıqdan salmaq, itin sözünü demək.

ABRA MİNDİRMƏK →

səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ yaraşığa gətirmə