Слово ABRA SALMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bax: abra mindirmək.

← ABRA MİNDİRMƏK

səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ yaraşığa gətirmə

ABRI GETMƏK (TÖKÜLMƏK) →

biabır olmaq, rüsvay olmaq; ~ üzünün suyu  getmək (tökülmək).