Слово ABRINA QISILMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

nüfuzunu, hörmətini qorumaq üçün susmağa məcbur olmaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək, abır-həya saxlamaq.

← ABRI GETMƏK (TÖKÜLMƏK)

biabır olmaq, rüsvay olmaq; ~ üzünün suyu  getmək (tökülmək).

ABRINI ÇÖLƏ ATMAQ →

şərəfini, mənliyini, şəxsi ləyaqət hissini  itirmək; ~ namusunu itirmək.