Слово ABRINI TÖKMƏK (APARMAQ) в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bax: abrını vermək (almaq).

← ABRINI İTƏ ATMAQ

bax: abrını çölə atmaq.

ABRINI VERMƏK (ALMAQ) →

danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abır qoymamaq, ağ yuyub qara sər