ABRINI TÖKMƏK (APARMAQ)

bax: abrını vermək (almaq).