ABRINI VERMƏK (ALMAQ)

danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abır qoymamaq, ağ yuyub qara sərmək, abrını tökmək (aparmaq), üzünün suyunu tökmək, sıxıb suyunu çıxartmaq, itdən alıb itə vermək, quru yuyub yaş sərmək, yerə soxmaq.