Слово ABRINI VERMƏK (ALMAQ) в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abır qoymamaq, ağ yuyub qara sərmək, abrını tökmək (aparmaq), üzünün suyunu tökmək, sıxıb suyunu çıxartmaq, itdən alıb itə vermək, quru yuyub yaş sərmək, yerə soxmaq.

← ABRINI TÖKMƏK (APARMAQ)

bax: abrını vermək (almaq).

AC QOYMAQ →

ruzisini kəsmək, gəlir mənbəyindən məhrum etmək, dolanışığına qəsdən  mane olmaq; ~ çörəyinə bais ol