Слово AC QOYMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

ruzisini kəsmək, gəlir mənbəyindən məhrum etmək, dolanışığına qəsdən  mane olmaq; ~ çörəyinə bais olmaq, çörəyini kəsmək.

← ABRINI VERMƏK (ALMAQ)

danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abır qoymamaq, ağ yuyub qara sər

AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM →

riskli işlərə girişməmək, mübahisələrə qoşulmamaq, qətiyyətli olmamaq mənasında işlədilən ifadə; ~ a