ACI ÇƏKMƏK

çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək.