Слово ACI ÇƏKMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək.

← AC-YALAVAC QOYMAQ

hər şeydən məhrum etmək, var-yoxunu əlindən almaq, müflis etmək, dilənçi halına salmaq; ~ ac qoymaq.

ACIĞA DÜŞMƏK →

inad etmək, tərslik etmək; ~ prinsip aparmaq.